mobile projeh icon 991 20 20 418 about projeh icon درباره - تماس باما

اردوی علمی کسری خدمت

اردوی علمی کسری خدمت

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان کسری خدمت که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی کسری خدمت تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید کسری خدمت، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل اردوی کسری خدمت

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته کسری خدمت تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.


اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته کسری خدمت

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان کسری خدمت که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی کسری خدمت تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید کسری خدمت، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته کسری خدمت تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

khat khat